ایستگاه‌های محور راه آهن اصفهان شیراز

پیشرفت پروژه
100 درصد
کارفرما
شرکت پژوهش های ساختمانی ایران
محل پروژه

شیراز، استان فارس

طراحی ورودی ساختمان اصلی ایستگاه آباده
طراحی ورودی ساختمان اصلی ایستگاه اقلید
طراحی ورودی ساختمان اصلی ایستگاه سعادت شهر

پروژه‌های مرتبط

پیمایش به بالا