ایستگاه راه آهن قائمشهر

پیشرفت پروژه
100 درصد
کارفرما
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
محل پروژه

ساری، استان مازندران

مساحت: 2000 مترمربع

پروژه‌های مرتبط

پیمایش به بالا