ایستگاه راه آهن ورامین

پیشرفت پروژه
100 درصد
کارفرما
شرکت مهندسین مشاور فربر
محل پروژه

ورامین، استان تهران

مساحت: 2875 مترمربع

پروژه‌های مرتبط

پیمایش به بالا