ایستگاه قطار حومه‌ای جوانمرد قصاب

پیشرفت پروژه
100 درصد
کارفرما
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
محل پروژه

استان تهران

مساحت: 1500 مترمربع
ایستگاه در محور قطار حومه ای تهران گرمسار قرار دارد.

پروژه‌های مرتبط

پیمایش به بالا