ایستگاه قطار حومه ای تهران (محور شرق تهران)

پیشرفت پروژه
100 درصد
کارفرما
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
محل پروژه

استان تهران

ایستگاه مبدا محور قطار حومه ای تهران گرمسار

پروژه‌های مرتبط

پیمایش به بالا