ایستگاه قطار حومه ای پرند

پیشرفت پروژه
100 درصد
کارفرما
شرکت شتاب راه ساز
محل پروژه

شهر جدید پرند، استان تهران

مساحت: 2500 مترمربع

پروژه‌های مرتبط

پیمایش به بالا