ایستگاه راه آهن اینچه برون

پیشرفت پروژه
100 درصد
کارفرما
شرکت هرازراه
محل پروژه

اینچه برون، استان گلستان

مساحت: ۳۵۰۰ مترمربع

پروژه‌های مرتبط

پیمایش به بالا