مسجد شهید مدرس

پیشرفت پروژه
100 درصد
کارفرما
مجلس شورای اسلامی
محل پروژه

استان تهران

پروژه‌های مرتبط

پیمایش به بالا