شهربازی غرقه

پیشرفت پروژه
100 درصد
کارفرما
خصوصی
محل پروژه

کابل، کشور افغانستان

مساحت: 6000 مترمربع

پروژه‌های مرتبط

پیمایش به بالا