ساختمان اداری، ورزشی، اقامتی شهرداری ورامین

پیشرفت پروژه
100 درصد
کارفرما
شهرداری ورامین
محل پروژه

ورامین، استان تهران

محل پروژه: مساحت: 5000 مترمربع

پروژه‌های مرتبط

پیمایش به بالا