ساختمان مدیریت شعب بانک مسکن البرز

پیشرفت پروژه
100 درصد
کارفرما
اداره کل ساختمان بانک مسکن
محل پروژه

کرج، استان البرز

مساحت: ۹۰۰۰ مترمربع

پروژه‌های مرتبط

پیمایش به بالا