مجتمع مسکونی فرمانیه

پیشرفت پروژه
100 درصد
کارفرما
خصوصی
محل پروژه

استان تهران

مساحت: 7000 مترمربع
7 طبقه

پروژه‌های مرتبط

پیمایش به بالا