مجتمع های مسکونی مشهد مقدس

پیشرفت پروژه
100 درصد
کارفرما
خصوصی
محل پروژه

مشهد، استان خراسان رضوی

مساحت: 10000 مترمربع ( هر مجتمع از 2000 تا 3000 مترمربع )
شامل چهار مجتمع که هر کدام 7 طبقه می‌باشد:

  1. مجتمع بهار
  2. مجتمع زمرد
  3. مجتمع نسترن
  4. مجتمع سرو

پروژه‌های مرتبط

پیمایش به بالا